Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SAB/Gl 1/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 rok...

I SAB/Gl 4/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. i 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 rok na poczet...

I SAB/Gl 2/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 rok na poczet zaległości...

I SAB/Gl 5/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok na poczet zaległości...

I SAB/Gl 11/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-23

w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010 wraz z ich oprocentowaniem 1) stwierdza, że Wójt Gminy G. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem...
prawa, 2) zobowiązuje Wójta Gminy G. do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 w terminie 30 dni od otrzymania...

I SAB/Gl 3/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2017 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 rok na poczet zaległości...

I SA/Gl 44/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...],[...] utrzymało w mocy decyzję...
przez 'A' sp. z o.o. zwolnienia z podatku od nieruchomości., Decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną w związku ze złożonym przez 'A'sp. z o.o. wnioskiem o udzielenie...

I SA/Gl 883/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-22

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) orzeka, że uchylona decyzja...
określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003r. w kwocie [...] zł.- uchyliło zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia podatku...

I SA/Gl 1314/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-29

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (SKO lub Kolegium) działając na podstawie...
. [...] (dalej jako Spółka, A.) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012r. oraz określiło wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku...

I SA/Gl 1313/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-29

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (SKO lub Kolegium) działając na podstawie...
. [...] (dalej jako Spółka, A.) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011r. oraz określiło wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100