Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 676/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-09

w W. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 23 stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
jako podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Wartość ta wynosiła - według deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. - 4.227.597,96 zł...

I SA/Gd 1321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G. P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
2017 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek A Sp. z o.o. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku...

I SA/Gd 285/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-25

w mocy postanowienie Burmistrza [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2010 (z wniosku A S.A....
)., W uzasadnieniu w/w postanowienia SKO wskazało, że w dniu 28 grudnia 2015 r. A S.A. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 rok wraz...

I SA/Gd 52/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-22

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Wójta Gminy...
. nr [...] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienień od tego podatku, określił A spółce z o.o. wysokość podatku od nieruchomości wynoszącą, w stosunku...

I SA/Gd 1098/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-03

w G. z dnia 25 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2011 oddala skargę...
Burmistrza z dnia 24 stycznia 2017 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r., Stan sprawy przedstawia...

I SA/Gd 1295/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-17

. [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr Sygn. [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżonym...
nadpłaty w podatku od nieruchomości. Rzeczonym postanowieniem nadpłatę w kwocie 1.750.703,- zł zaliczono na bieżące zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok...

I SA/Gd 1067/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-12

podatku od nieruchomości za 2008 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 20 sierpnia 2012 r., [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy własną decyzję...
, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia 26 lutego 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt administracyjnych...

I SA/Gd 436/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-21

określenia wysokości zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości na rok 2008 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 7 lutego 2013 r., Samorządowe Kolegium...
., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z dnia 23 czerwca 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt administracyjnych...

I SA/Gd 437/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-21

określenia wysokości zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości na rok 2008 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 7 lutego 2013 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt...

I SA/Gd 937/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-24

'A' spółki jawnej w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok oddala skargę...
. Burmistrz decyzją z 26 listopada 2012 r. określił 'A' Spółka Jawna z siedzibą w S. (Spółka) podatek od nieruchomości za 2012 r. w wysokości 47 316,00 zł., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100