Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bd 475/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-06-27

. 'W.' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015 1. uchyla...
od nieruchomości. Nadto Stowarzyszenie stwierdziło, że nie jest i nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości., Decyzją z [...] sierpnia 2016r. Wójt Gminy [...] odmówił Stronie...

I SA/Bd 422/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2014 oddala skargi Decyzją z dnia [...] stycznia...
2019r. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 rok w wysokości [...] zł za budynek położony w G. przy ul...

I SA/Bd 654/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/76/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2017 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie [...]zł...

I SA/Bd 655/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/77/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2018 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bd 653/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/75/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2016 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
[...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bd 405/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2017 r. oddala skargi Decyzją z dnia [...] listopada 2018r...
. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017 rok w wysokości [...] zł za budynek położony w G. przy ul...

I SA/Bd 403/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-25

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016r. oddala skargi Decyzją z dnia [...] listopada 2018r...
. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016r. w wysokości [...] zł od budynku położonego w G. przy ul...

I SA/Bd 656/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-10

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2019 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2019 w kwocie [...]zł...

I SA/Bd 657/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-18

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2020 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz...
2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2020 w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Bd 598/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-19

. o. w W. na interpretację indywidualną W. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną 2. zasądza...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości spółka podała, że posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości S. (gmina C...
1   Następne >   +2   +5   +10   100