Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Łd 1062/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
. (następnie zmienił nazwę na B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zwróciła się do Burmistrza Gminy K. z żądaniem stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...

I SA/Łd 1063/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
zmienił nazwę na B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K.) zwróciła się do Wójta Gminy N. z żądaniem stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za kwotach...

I SA/Łd 800/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-20

od nieruchomości za 2010 r., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2010 r. spółka zadeklarowała grunty i budynki związane z prowadzeniem...
działalności gospodarczej oraz budowle. Organ wskazał, iż obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (budynek albo budowla) może być częścią...

I SA/Łd 1132/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-04

podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia...
) w W. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. i jednocześnie określił wysokość tego zobowiązania., Z akt sprawy wynika, iż ostateczną...

I SA/Łd 153/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-11

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu oprocentowania nadpłaty podatku od nieruchomości za 2007 rok...
z siedzibą w W. (poprzednio B S.A.) zwrotu oprocentowania od nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 rok w części od dnia dokonania zajęcia rachunku bankowego...

I SA/Łd 1/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-01

w podatku od nieruchomości za 2017 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy R. z dnia...
[...] roku odmawiającej A Spółce z o.o. w W. stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 rok., W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że w dniu 14 lutego...

I SA/Łd 517/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-20

stycznia 2022 r., określającą D Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej także: 'Podatnikowi' albo 'Spółce') wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2019...
r. w kwocie 21.410 zł., W dniu 30 sierpnia 2019 r., na wezwanie organu, Spółka złożyła tzw. zerową deklarację w sprawie podatku od nieruchomości za 2019 r., wykazując...

I SA/Łd 429/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-26

. polegające na tym, że od dnia 1 stycznia 2017 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nadal podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych (tj. fundamenty...
z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie zdarzenia...

I SA/Łd 92/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-28

z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010...
) z siedzibą w W. od decyzji Burmistrza Miasta O z dnia [...] roku określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 rok w kwocie 89.548,00 zł:, 1...

I SA/Łd 1133/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-04

podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia...
w W. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 r. i jednocześnie określił B S.A. w W. (dawniej A S.A.) wysokość tego zobowiązania., Z akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100