Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1271/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-17

W postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, która z dniem 1 stycznia 1999 r. przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa...
nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Ewy W. i Grzegorza N. na decyzję Wojewody K.-P...