Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 207/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

1. Wyliczenie sposobów wydatkowania dochodów zawarte w art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654...
. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 października 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. - oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 4 października...

I SA/Po 326/02 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-08-23

do odpowiedzialności podatkowej jako osoby trzeciej dzierżawcy i użytkownika nieruchomości stanowiąc, że 'dzierżawca /użytkownik/ nieruchomości odpowiada całym swoim majątkiem...
solidarnie z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych...