Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 36/92 - Uchwała Pełnego Składu Izby Sądu Najwyższego z 1993-05-27

o podatku od spadków i darowizn zwiększonej w wyniku wzrostu wartości rynkowej nieruchomości podstawy opodatkowania, świadczą o tym, że zastosowanie wykładni przyjętej...
Podatek od spadków i darowizn po dniu 1 stycznia 1990 r. wymierza się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wymiaru podatku. Na poniższe pytanie prawne Prezesa...