Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Go 671/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-12

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 17.303,00 zł., Rozstrzygnięcia organów podatkowych zapadły na podstawie następującego stanu faktycznego sprawy., Organ pierwszej...

I SA/Lu 6/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-31

niejawnym sprawy ze skargi A SA na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok p o s t a n...
nr [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r., w przedmiocie określenia A S.A. zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008r. Decyzja została...

I SA/Gl 544/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-21

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w podatku od nieruchomości na 2017 r. uchyla zaskarżone postanowienie. 1. Przedmiotem skargi R.M. (dalej: strona, skarżący...
[...] organ pierwszej instancji zawiesił postępowanie podatkowe prowadzone w sprawie ustalenia J.M. i stronie wysokości podatku od nieruchomości za 2017 rok do czasu ustalenia...

I SA/Lu 659/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-18

Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie...
. z dnia [...]., Nr [...] wydaną w przedmiocie ustalenia A. i E. B. wymiaru podatku od nieruchomości na 2009 rok za nieruchomość położoną w L. przy ul. [...] , w wysokości...

I SA/Sz 185/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-27

'A' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 rok i odmowy stwierdzenia nadpłaty...
. skargę z dnia 12 marca 2008 r. na wyżej opisaną decyzję ostateczną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku...

I SA/Sz 186/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-27

'A' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 rok i odmowy stwierdzenia nadpłaty...
. skargę z dnia 12 marca 2008 r. na wyżej opisaną decyzję ostateczną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku...

I SA/Sz 187/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-27

'A' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 rok i odmowy stwierdzenia nadpłaty...
. skargę z dnia 12 marca 2008 r. na wyżej opisaną decyzję ostateczną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku...

I SA/Wr 350/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-20

od nieruchomości za 2008 r., Z akt sprawy wynika, że strona, kwestionując zasadność wymiaru podatku od nieruchomości, powołuje się na zwolnienie podatkowe wynikające z uchwały Rady...
, rozstrzygnięcie sprawy 'A' Sp. z o. o. dotyczącej podatku od nieruchomości za 2008 r. zależy od wyniku sprawy w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w N. z [...] r...

I SA/Ol 571/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-10-30

'[...]', nr '[...]', nr '[...]', nr '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014r., 2015r., 2016r. i 2017r. postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie. Państwowe Gospodarstwo Leśne...
. nr: '[...]', '[...]','[...]' i '[...]' w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za '[...]' r., '[...]'r., '[...]'r. i '[...]' r., Istotą...

III SA/Po 244/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-02

podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2007r. W obu tych sprawach spornym jest kwalifikacja działki numer ... , w której posadowiony jest wielopoziomowy parking, będący...
przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jak i kwestia uznania przedmiotowego parkingu jako budynek i wykonywanego w stosunku do tej działki zarządu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100