Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

V SA/Wa 1425/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

(dwieście czterdzieści złotych) i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). 8 marca 2010 r. do Urzędu Zamówień...
, rozgraniczenia i wycen nieruchomości, prowadzonym przez Miasto R. W odwołaniu tym skarżący zawarł wniosek o zwolnienie z kosztów wpisu od odwołania., Pismem z 9 marca 2010 r...