Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Go 676/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-23

sprzedaży nieruchomości. Jednakże stanowi on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b. 30c i 30e ustawy...
ten reguluje zasady obliczenia podatku w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości. Tak więc ustawodawca wprost określił, że przychody uzyskane przez podatnika z odpłatnego...

II SA/Go 560/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-18

wniosek wynika, iż powyższy dochód został osiągnięty z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jednakże stanowi on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...
art. 30 e ust. 1 u.p.d.o.f. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy...

II SA/Ol 113/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-17

miesięcznie koszty utrzymania, w tym opłaty za energię, wodę, żywność, podatek od nieruchomości. Podkreślił, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej...
podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Decyzją z dnia '[...]' wydaną z upoważnienia Burmistrza M. przez Kierownika Sekcji Pomocy...

II SA/Ke 362/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-08

, że ponosi miesięczne wydatki mieszkaniowe: za energię elektryczną 100 zł, za gaz 30 zł, za telefon 35 zł, za opał 100 zł, za wywóz śmieci 15 zł, podatek od nieruchomości 30...

II SA/Sz 787/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-29

Rodzinie, jest właścicielem domu własnościowego w [...] przy ulicy [...] , za który nie płaci czynszu tylko podatek od nieruchomości, z którego płatnością zalega. Oświadczył...
należny podatek od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Prezydent Miasta decyzją z dnia[...] r. . nr [...] na podstawie...

II SA/Ke 51/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-12

posiada majątek, albowiem jest właścicielem nieruchomości położonej w D., gm. M.. W istniejącym domu stale nie zamieszkuje lecz czasowo przebywa. Powyższe okoliczności...
i nie posiada żadnego majątku, w tym nieruchomości, na dowód czego przedstawił akt notarialny z dnia 11.07.2011r., na mocy którego skarżący darował swojej żonie nieruchomość położoną...

II SA/Ke 693/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-02-24

na wszczęcie wobec A.ego C. egzekucji z nieruchomości, co pozwoli, jego zdaniem, na wyegzekwowanie od dłużnika zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń...
z nieruchomości jedynie pogorszy warunki jego dalszej egzystencji., Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję, wskazało, że w aktualnej...

II SA/Ke 692/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-02-24

4,93 ha to nie prowadzi działalności rolniczej - z uwagi na zły stan zdrowia. Organ stwierdził, że wszczęcie wobec A. C. egzekucji z nieruchomości pozwoli - jego zdaniem...
nieuwzględnienie jego sytuacji dochodowej, zdrowotnej, rodzinnej i majątkowej. Zdaniem skarżącego egzekucja z nieruchomości jedynie pogorszy warunki jego dalszej egzystencji...

II SA/Bd 126/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-04-03

. L. wraz z trojgiem nieletnich dzieci utrzymuje się z dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz dochodu z gospodarstwa...
na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone, o koszty...

IV SA/Gl 1245/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-09

alimentów, kwoty [...] zł w związku z realizacją planu podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika alimentacyjnego dokonano ponownego...
nieruchomości należącej do dłużnika uwzględniał kwotę zaległych alimentów za lata [...]. Kwotę tę powinno się zatem rozdzielić na 10 lat, a nie przyjmować jako dochód uzyskany...
1   Następne >   2