Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

I SA/Sz 670/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-04

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza...
ustalającą podatek od nieruchomości na rok 2012 podatnikom: [...], którzy stali się współwłaścicielami nieruchomości w trakcie roku podatkowego, obowiązek podatkowy powstał...

II SA/Wr 502/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej...
i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 16 października 2014 r. (tzn. w okresie...

II SA/Wr 500/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do 16 października 2014 r. wykorzystywane...
z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r...

II SA/Wr 499/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do 16 października 2014 r. wykorzystywane...
natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r...

II SA/Wr 501/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

zabudowy jednorodzinnej, od dnia 17 października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe...
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działka będąca przedmiotem...

II SA/Wr 503/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

zabudowy jednorodzinnej, od dnia 17 października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości...
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działka będąca przedmiotem...

II SA/Wr 498/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 16...
2016 r., nr [...] (zaświadczenie Naczelnika Wydziału Finansowego i Planowania dot. podatku od nieruchomości), jak również zapisy w ewidencji gruntów. W tym miejscu...

II SA/Wr 336/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-26

o użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym); 2/ zagospodarowanie nieruchomości przed uchwaleniem planu jako użytków zielonych, zgodnie z danymi ewidencji...
. z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę w całości. Decyzją z dnia...

II OSK 3109/14 - Wyrok NSA z 2016-09-14

przez stronę deklaracji na podatek od nieruchomości za lata [...] organ odmówił uznania załączonych deklaracji, jako dowodu na okoliczność faktycznego korzystania...
z nieruchomości na cele gospodarcze podnosząc m.in., że do [...] r. poprzedni właściciele działki nr [...], od których Spółka nabyła nieruchomość, byli obciążeni podatkiem rolnym...

II SA/Gl 131/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-08

. złożyli wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności wynikających z tytułów wykonawczych:, [...] - opłata planistyczna;, [...] - podatek od nieruchomości (działalność...
gospodarcza);, [...] - podatek od nieruchomości (działalność gospodarcza);, [...] - podatek od nieruchomości (działalność gospodarcza);, [...] - podatek od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   71