Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

III SA/Gl 694/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-05

zaległego podatku od nieruchomości za 2018 r. i 2019 r. oraz odmowie umorzenia I i II raty podatku od nieruchomości za 2020 r.,, 3. decyzję Wójta Gminy K. Polska z 19...
Skarżący przedłożył decyzje Wójta Gminy K. z 19 sierpnia 2020 r. o umorzeniu zaległego podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak ZUS...

II SA/Ol 1346/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-15

. [...]), a pozostała kwota także zostanie wydatkowana na remont zakupionej nieruchomości. Wobec tego cały ten dochód 90000 zł został zwolniony z podatku dochodowego, zgodnie ze złożoną...
w zeznaniu podatkowym wykazać dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i obliczyć należny podatek od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131...

II SA/Ol 617/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-01

rodzinnych i zawiera również dochody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, które podatnicy zadeklarowali jako kwoty dochodu zwolnionego od podatku...
nieruchomości i praw majątkowych, którą podatnicy zadeklarowali jako kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II SA/Gl 372/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-12

nieruchomości (tj. spłatę byłego małżonka) będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku...
NSA uznał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa...

II SA/Gl 370/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-12

w 2016 r. na nabycie prawa własności nieruchomości (tj. spłatę byłego małżonka) będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art...
, że dochód opodatkowany skarżącej za 2016 r. został uzyskany z tytułu zbycia nieruchomości w kwocie 30 000,- zł., tj. 2 500,- zł. miesięcznie oraz dochody nieopodatkowane...

I SA/Ol 511/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-05

aktualnie zadłużeniem wobec Urzędu Miasta i Gminy z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości oraz wobec Banku '[...]' z tytułu zaciągniętego kredytu, posiadała...
posiada majątek w postaci zabudowanej nieruchomości położonej w B. przy ul. '[...]' na której to dokonano zabezpieczenia przedmiotowych należności z tytułu składek...

II SA/Gl 373/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-15

2015 r. wniósł aportem do spółki z o.o. A z siedzibą w M. nieruchomość zabudowaną położoną w M. przy ul. [...] o wartości 607 000,- zł., obejmując w zamian 12140 udziałów...
o egzekucję z nieruchomości wniesionej aportem. Jego zdaniem, siostra chciała przejąć należącą do niego nieruchomość, której aktualnie nie może odebrać od spółki z uwagi...

I SA/Ol 854/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-15

następujących dokumentów: nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 2.782,19 zł wraz z odsetkami, decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2013 r...
chorobę męża, zaś przedstawiając wysokość miesięcznych opłat związanych z utrzymaniem mieszkania, złożyła faktury i decyzję w sprawie podatku od nieruchomości adresowane...

I SA/Go 97/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-18

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku należności podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2009 r...
[...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku skarżącego zabezpieczenia należności podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec...

I SA/Go 30/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-23

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) obejmującą należny podatek od towarów i usług...
1   Następne >   +2   5