Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Lu 1008/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-11

podatku od nieruchomości na 2011 r., z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2011 r. oraz z dnia [...] marca 2011 r...
. nr [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2011 r., a następnie ustalił podatnikom zobowiązanie w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie 21.994 zł., W podstawie...

I SA/Łd 172/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-24

w całości decyzji ustalających podatek od nieruchomości za 2017 r. - z dnia 11 stycznia 2017 r., z dnia 18 października 2017 r. oraz z dnia 15 listopada 2017 r...
podatkowych zakończonych decyzją z dnia 11 stycznia 2017 r. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r., decyzją...

I SA/Łd 173/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-24

w całości decyzji ustalających podatek od nieruchomości za 2018 r. - z dnia 17 stycznia 2018 r., z dnia 27 lutego 2018 r. oraz z dnia 6 listopada 2018 r., Po rozpatrzeniu...
podatkowych zakończonych decyzją z dnia 17 stycznia 2018 r. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r., decyzją z dnia 27...

III FSK 1888/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie...
w Szczecinie oddalił skargę A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z 24 kwietnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r...

III FSK 2076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie...
w Szczecinie oddalił skargę A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z 14 listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...

III FSK 2075/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie...
oddalił skargę A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z 14 listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 r...

III FSK 3771/21 - Wyrok NSA z 2022-03-09

Odwoławczego w Krośnie z dnia 10 listopada 2016 r. nr [...], [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2015-2016 1. uchyla w całości wyrok Naczelnego Sądu...
., nr [...] i [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2015-2016., 1.2. Decyzjami z dnia 10 listopada 2016 r. 1. nr: [...] i 2. nr [...] SKO w Krośnie, po rozpatrzeniu odwołań A. utrzymało...

III FSK 4061/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) oddala skargę o wznowienie, 2...
w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. Wymienione wyroki oraz pozostałe orzeczenia sądów administracyjnych...

III FSK 934/21 - Wyrok NSA z 2022-10-04

w Katowicach z dnia 12 czerwca 2018 r. nr SKO.F/41.4/784/2018/5645 w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2017 r. oddala skargę kasacyjną...
lutego 2018 r. Prezydent Miasta S., po wznowieniu postępowania, uchylił swoją decyzję z 7 lutego 2017 r. i ustalił wobec skarżącego nowy wymiar podatku od nieruchomości...

III FSK 4059/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę o wznowienie. Wyrokiem z 6 października 2020 r., sygn. akt II...
'u.p.o.l.', w konsekwencji czego zastosowanie miała najwyższa stawka podatkowa w podatku od nieruchomości, przewidziana w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., Skarżący działając...
1   Następne >   +2   +5   +10   35