Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Gd 628/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

skarżącej podatek od nieruchomości., Odnośnie do kwestii udziału skarżącej w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wskazać...
. na decyzję Wojewody z dnia 12 września 2016 r., nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę oddala skargę. J. K. H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Lu 119/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-25

przez Powszechny Dom Towarowy do Wydziału Finansowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej tytułem zaległego podatku od nieruchomości. Pozostała część ustalonego...
w wysokości [...] zł., po potrąceniu kwoty, [...] zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, została w dniu [...] listopada 1960 r. złożona do depozytu Sądu...

II SA/Gd 85/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-17

podstawę oszacowania. Wskazał, że na rynku lokalnym występują co najmniej dwa rodzaje cen nieruchomości podobnych: ceny w których wystąpił obowiązek w podatku VAT oraz ceny...
' w rozumieniu podatku VAT. Biorąc pod uwagę, że stopa podatku VAT od nieruchomości niezabudowanych ma wymiar 23%, różnice mogą być co najmniej wielusettysięczne. Stąd, w ocenie...

I OSK 2724/15 - Wyrok NSA z 2016-09-14

własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego., Z okazanych przez W. K. decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości wynika, że podatek...
podstawę wymiaru oraz dowodów wpłat podatku od nieruchomości (wskazujących jedynie, że latach 60 - tych podatek naliczany był od powierzchni nieruchomości wynoszącej...

II SA/Gd 280/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-11

faktu, że zajęty pod drogę pas nieruchomości o wymiarach [...] m2 stanowi jej własność, i że od ponad 30 lat płaci za nią podatki oraz widnieje w księgach wieczystych...
2008 r., nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oddala skargę. Decyzją z dnia 16 stycznia 2008 r. Starosta, na podstawie art. 73 ust. 1, 2 i 4...

I OSK 200/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 201/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 280/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 347/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno...
ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...

I OSK 598/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

się do zarzutów odwołania stwierdził, że podatek VAT, związany m.in. z transakcją sprzedaży nieruchomości, jak i inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią...
ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, zaś obowiązek zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową...
1   Następne >   +2   +5   +10   26