Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

I SA/Op 140/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-08

wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla ustalających podatek od nieruchomości za 2016 i za 2017 r. w sprawie ze skargi A S.A....
zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości za 2016 r. oraz odmowy rozłożenia na raty podatku od nieruchomości za 2017r. postanawia: oddalić wniosek. W dniu 16 kwietnia 2018...

I SA/Go 17/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości za tytułu VII - IX raty...
z odsetkami za zwłokę, z tytułu I-VI raty za rok 2019 wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień [...]r. oraz podatku od nieruchomości z tytułu VII - XII raty za rok...

III SA/Wa 1756/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r., W skardze zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu jej ostatecznego uprawomocnienia...

III SA/Wa 1755/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r., W skardze zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu jej ostatecznego uprawomocnienia...

I SA/Łd 325/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2014 p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania...
, że Prezydent Miasta S. wydał trzy decyzje dotyczące podatku od nieruchomości za lata 2011, 2012 i 2014, które są niekorzystne dla spółki. Spółka poniosła znaczne wydatki...

I SA/Po 536/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

niejawnym wniosku KP o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2011 w sprawie ze skargi...
KP na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2011 postanawia: odmówić wstrzymania wykonania...

I SA/Po 534/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

niejawnym wniosku KP o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2013 w sprawie ze skargi...
KP na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2013 postanawia: odmówić wstrzymania wykonania...

I SA/Po 533/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

niejawnym wniosku KP o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2014 w sprawie ze skargi...
KP na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2014 postanawia: odmówić wstrzymania wykonania...

I SA/Po 535/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

niejawnym wniosku KP o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2012 w sprawie ze skargi...
KP na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2012 postanawia: odmówić wstrzymania wykonania...

I SA/Sz 401/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-08

wniosku [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję [...] z dnia[....] . nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. p o s t...
a n a w i a wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. [...] w związku z wniesioną skargą z dnia[...] . na [...] z [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100