Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

I SA/Łd 396/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-13

decyzji dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. i umorzenia postępowania w sprawie oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 30 marca 2022 r...
', zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. i umorzyło postępowanie w sprawie., Spółka jest właścicielem farmy wiatrowej składającej się z [...] elektrowni...

I SA/Łd 397/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-13

decyzji dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r. i umorzenia postępowania w sprawie oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 30 marca 2022 r...
' albo 'Spółce', zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r. i umorzyło postępowanie w sprawie., Spółka jest właścicielem farmy wiatrowej składającej się z [...] elektrowni...

I SA/Po 1067/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2008r. oddala skargę...
[...].: Nr [...], w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok [...] i Nr [...] w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w roku podatkowym, ustalił R R oraz J E M...

II FSK 2081/18 - Wyrok NSA z 2020-11-25

Odwoławczego w Lublinie z dnia 10 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. 1.uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2. oddala skargę...
podatku od nieruchomości za 2013 r. i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta L. z 4 maja 2017 r. oraz umorzył postępowanie podatkowe...

I SA/Sz 689/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-01-12

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2000r. p o s t a n...
[...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru, Burmistrz Miasta i Gminy określił Jednostce Wojskowej nr [...] wysokość...

I SA/Sz 688/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-01-12

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za okres XI-XII 1999r. p o s t a n a w i a: u m a r...
ze zm.) oraz uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru, Burmistrz Miasta i Gminy...

I SA/Sz 690/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-01-12

.) oraz uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru, Burmistrz Miasta i Gminy określił Jednostce...
Wojskowej nr [...] wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2001. Zdaniem organu podatkowego Jednostka będąca samoistnym posiadaczem gruntów o powierzchni...

I SA/Sz 691/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-01-12

.) oraz uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru, Burmistrz Miasta i Gminy określił Jednostce...
Wojskowej nr [...] wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2002. Zdaniem organu podatkowego Jednostka będąca samoistnym posiadaczem gruntów o powierzchni...

III SA/Wa 2742/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

w podatku od nieruchomości za 2004 r. oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. (nazywane dalej: 'SKO') postanowieniem...
decyzji ustalającej zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za 2004 rok z uwagi na przedawnienie. W ocenie SKO organ pierwszej instancji błędnie przyjął...

I SA/Ol 89/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-27

ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007r. i wymierzenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007r. postanawia: umorzyć...
ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007r. i wymierzenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007r., W odpowiedzi na skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100