Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Op 47/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-30

Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie braku zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz sprawy ze skargi B Spółki z o.o....
w [...] na czynność Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie braku zwolnienia z podatku od nieruchomości oddala skargi. Przedmiotem skarg wniesionych...

I SA/Op 58/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

nr LVII/863/14 wynika, że formą pomocy przedsiębiorcom jest całkowite lub częściowe zwolnienie od podatku od nieruchomości. Rada Miasta zgodnie z § 5 tej uchwały zwolniła...
bowiem od podatku od nieruchomości m.in. nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania...

I SA/Sz 286/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-08-20

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2006 i 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję - w części dotyczącej...
odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2006 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia [...] nr [...] - w części dotyczącej odmowy umorzenia...

I SA/Sz 692/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-23

którego wchodzi, między innymi nieruchomość, w zakresie pomocy de minimis w postaci zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców., We wniosku przedstawiono...
. nieruchomości na terenie SSSE i w oparciu o uchwały nr [...] Rady Miejskiej w K. z dnia [...] czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. U. woj...

I SA/Łd 140/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-02

w podatku od nieruchomości uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia 8 grudnia 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim utrzymało w mocy...
decyzję Wójta Gminy B. z dnia 27 sierpnia 2021 r. dotyczącą:, 1) umorzenia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia zaległości I.P. z tytułu podatku od nieruchomości...

I SA/Kr 1262/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

z dnia 28 maja 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1999-2008 - skargę...
oddala - Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r. organ I instancji orzekł o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...

II FSK 2544/14 - Wyrok NSA z 2016-10-05

zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2006-2008 wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu podatku...
zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2006-2008 wraz z odsetkami za zwłokę (na 18 rat); odmówił umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu...

I SA/Po 367/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-11

[...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu III raty w podatku od nieruchomości za 2019 rok oraz rozłożenia na raty IV raty...
w podatku od nieruchomości za 2019 rok oddala skargę. I. B. (dalej jako: 'podatniczka' lub 'skarżąca') wnioskiem z [...] grudnia 2019 r. wystąpiła do Burmistrza Miasta...

I SA/Gl 53/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-30

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od nieruchomości oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej - SKO, Kolegium...
) z dnia [...] r. nr [...] odmawiającą umorzenia zaległego podatku od nieruchomości za miesiąc lipiec 2016 r. w kwocie [...] zł oraz odsetek za zwłokę naliczonych od niniejszej...

I SA/Gl 54/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-30

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od nieruchomości oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej - SKO, Kolegium...
) z dnia [...] r. nr [...] odmawiającą umorzenia zaległego podatku od nieruchomości za miesiąc sierpień 2016 r. w kwocie [...] zł oraz odsetek za zwłokę naliczonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100