Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 2240/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

własności nieruchomości rolnej w drodze umowy o dożywocie w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania, wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, opału...
, które potwierdzałyby, że w 1990 r. faktycznie objęła działki, tj. wypisów z rejestru gruntów, decyzji o podatku. Z zeznań świadków (M. C., M. J.) wynika, że gospodarstwo rolne do dnia...