Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 1922/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarbowego w T. z dnia [...] stycznia 2007 r. o zwolnieniu wymienionej umowy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Sąd błędnie przytacza daty, gdyż w istocie dotyczą one 2003r...
mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego lub domu w ramach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego., Jednak z tego słusznego...

II SA/Bd 704/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-26

wyłącznie pomiędzy podatnikiem, a organami zobowiązanymi do pobierania podatków i pozostaje bez wpływu na ważność czynności prawnej jaką jest umowa pożyczki. Nie wywiązanie...
decyzji stanowi, że funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługuje prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, domu...