Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

IV SA/Gl 1133/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

wykonywanych na tym stanowisku. Jako zadania główne wskazano: 1) Prowadzenie bazy podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (osób fizycznych...
- w tym również prowadzących działalność gospodarczą), 2) Ustalanie wymiaru podatków w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (osób fizycznych...

II SA/Wa 1810/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

podejmowanych przez Urząd Morski w [...] związanych z nabyciem własności nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...] oraz jej wydzierżawienie', kontroli [...] pn...
Handlowej w [...], kontroli [...] pn. 'Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT' przeprowadzonej w [...] Urzędzie Skarbowym w [...], kontroli [...] pn. 'Rozwój średnich...