Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony

III ARN 52/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-04

Ani przepisy ustawy o podatku obrotowym ani przepisy rozporządzenia wykonawczego /rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku...
obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadesłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku - Dz.U. nr 68 poz. 290 ze zm./ nie wskazują na to, by przedmiotowe zwolnienie...