Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Rz 198/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-26

wynosi miesięcznie 500 zł, opłaty mieszkaniowe 350 zł, media od 200 do 300 zł, ubezpieczenia majątkowe - 359 zł, ubezpieczenia na życie - 120 zł, podatki od nieruchomości 231...
zł, ubezpieczenia majątkowe - 36 zł, podatki od nieruchomości - 18,16 zł. Na potwierdzenie powyższych skarżący przedłożył kserokopie stosownych dokumentów. Wnioskodawca...

III SA/Wr 623/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-13

z prowadzeniem parkingu strzeżonego. Na koszty te składają się koszty ochrony, energii, gazu, wody, utrzymania czystości, odprowadzenia ścieków, podatku od nieruchomości, usługi...
co do zgodności z prawem budzi również zaliczenie do wysokości stawek kosztów usług telefonicznych, podatku od nieruchomości, utrzymania psa, wynagrodzenia pracowników...

II SA/Rz 1634/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-19

a także kwartalne opłaty za wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości - 48 i 50 zł., W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dodatkowego oświadczenia skarżący wyjaśnił, że opłacenie...
zł, kredyt i pożyczka - 264 zł, B. S.A. - 96 zł oraz rozliczonych do tego okresu kwartalnych wydatków za śmieci - 48 zł i podatek od nieruchomości - 50 zł, daje kwotę...

II SA/Po 814/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-02

podatku od nieruchomości na 1 miejsce parkingowe oraz budynek portierni z zapleczem socjalnym (z uwzględnieniem 8 miejsc parkingowych wskazanych przez stronę...
wykorzystany na ogrzanie i zabezpieczenie socjalne budynku portierni w kwocie [...]zł. i koszt podatku od nieruchomości na 1 miejsce parkingowe oraz budynek portierni z zapleczem...

VII SA/Wa 1727/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

o płaceniu za nie podatku od nieruchomości, ubezpieczenia obiektów i pojazdów, ubezpieczenie działalności przedsiębiorcy. Dokumenty te pozwalają na obliczenie kosztów...
, decyzje dotyczące podatków lokalnych i dowody ich uiszczenia, umowy użyczenia terenu o oświadczenia o płaceniu za nie podatku od nieruchomości, ubezpieczenia obiektów...

VII SA/Wa 1728/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

na ochronę, decyzje dotyczące podatków lokalnych i dowody ich uiszczenia, umowy użyczenia terenu o oświadczenia o płaceniu za nie podatku od nieruchomości, ubezpieczenia...
w sprawie podatku), koszty utrzymania parkingu to [...] zł dziennie. Przeciętnie na parkingu znajdowało się ok. [...] pojazdów usuniętych z drogi. W związku z tym koszt...

II SA/Sz 1383/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

., Odwołujący się wyjaśnił, że o istnieniu sprzeciwu dowiedział się w dniu [...] r. z wezwania z dnia [..] r. w sprawie podatku od nieruchomości. W dniu [...] r. pełnomocnik...
awiza w oddawczej skrzynce pocztowej pomimo, iż znajduje się ona na klatce schodowej około 6 metrów przed wejściem do lokalu skarżącego. Na klatce schodowej nieruchomości...

II SA/Ol 73/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-26

koszty ponoszone na oświetlenie, monitoring, podatek od nieruchomości, obsługę administracyjną i drobne prace gospodarcze związane z utrzymaniem parkingu strzeżonego...

VII SA/Wa 790/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

, do których zaliczono dzierżawę terenu, podatek od nieruchomości, ochronę parkingu oraz sprzątanie i odśnieżanie. W sumie 7 171,81 zł. Jak wynika z uchylonego postanowienia organu...

VII SA/Wa 711/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

, a także podatek od nieruchomości, odzież ochronną dla pracowników, wydatki na psa (wyżywienie i szczepienia), amortyzację i ubezpieczenie. Opinia biegłej dotyczyła...
zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór stanowi kwotę 5,22 zł, co po powiększeniu o podatek VAT daje 6,43 zł. Organ ocenił, że biegła w swojej opinii uwzględniła...
1   Następne >   +2   +5   9