Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

wszystkie koncesje, zezwolenia, licencje, kategoryzacje, podatki od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu i czynsz dzierżawny pozwalające na prowadzenie działalności...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

jest zwolniony z:, 1) podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...

VI SA/Wa 1428/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

radiofonicznych i telewizyjnych lecz obowiązują ją przepisy dotyczące rejestracji odbiorników przez gospodarstwo domowe. Strona podkreśla, że jest płatnikiem podatku rolnego, prowadzi...
, posiadając jedno radio i płacąc za nie abonament może obojętnie gdzie, w swojej nieruchomości, je podłączyć, zainstalować, znosząc na parter lub piętro. Powyższe został...

III SA/Po 215/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-14

zobowiązany wskazał, że nie posiada dowodu wyrejestrowania odbiornika rtv, bowiem wyrejestrowanie nastąpiło ponad 10 lat temu, a nadto nieruchomość, w której znajdował...
, iż dniem tym jest dzień zapłaty podatku, czyli stosując do opłat abonamentowych dzień zapłaty zaległych opłat., Z kolei w odniesieniu do zarzutu braku doręczenia upomnienia...

III SA/Po 214/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-14

, bowiem wyrejestrowanie nastąpiło ponad 10 lat temu, a nadto nieruchomość, w której znajdował się odbiornik, sprzedał., Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia...
tym jest dzień zapłaty podatku, czyli stosując do opłat abonamentowych dzień zapłaty zaległych opłat., Odnosząc się do zarzutu braku uprzednich wezwań Sąd wskazuje...