Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

III FZ 50/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-30

stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na 2015 r., W uzasadnieniu WSA wyjaśnił, że postanowieniem...
Skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji ustalającej podatek od nieruchomości na 2015 r., W ocenie Skarżącego z kontekstu...

II FZ 415/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 10 grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości na 2012 r., po wznowieniu postępowania...
. skargę na:, 1) decyzję nr [...], w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości na 2010 r., po wznowieniu postępowania,, 2) decyzję nr [...], w przedmiocie zmiany...

II FZ 414/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 10 grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości na 2011 r., po wznowieniu postępowania...
. skargę na:, 1) decyzję nr [...], w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości na 2010 r., po wznowieniu postępowania,, 2) decyzję nr [...], w przedmiocie zmiany...

I SA/Gl 32/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-25

niejawnym sprawy ze skargi 'A' Sp. z o.o. w D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r...
[...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 r. dotyczącego nieruchomości położonej w B. przy ul. [...]., Przesyłka...

I SA/Gl 31/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-25

niejawnym sprawy ze skargi 'A' Sp. z o.o. w D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r...
. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006 r. dotyczącego nieruchomości położonej w B. przy ul...

I SA/Gl 33/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-25

niejawnym sprawy ze skargi 'A.' Sp. z o.o. w D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r...
. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r. dotyczącego nieruchomości położonej w B. przy ul...

I SA/Sz 62/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-02-07

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości nie uiszczając należnego wpisu od skargi., W tym stanie rzeczy, na podstawie...
ze skargi A.N.R. O.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr [...] [...] r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku...

I SA/Sz 1484/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-30

z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok p o s t a n...
do Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia, [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok. Skargę podpisał M...

I SA/Kr 795/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-13

2016r., znak [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: oddalić wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Postępowanie...
w niniejszej sprawie zostało wszczęte wskutek skargi K.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 maja 2016r., znak [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 1758/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-13

przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 marca 2017 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012r...
Kolegium Odwoławczego z dnia 20 marca 2017 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. związany został stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sformułowanym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100