Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

I SA/Go 581/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-10

. wniosku M.P. o zwolnienie od wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku...
o powierzchni 77 m kw. oraz nieruchomości gruntowej o powierzchni 658 m kw. Nie ma oszczędności ani innego majątku. Skarżąca mieszka wraz z mężem i trzema niepełnoletnimi synami...