Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA 669/91 - Wyrok NSA z 1991-09-20

/. Przepisy te następnie zostały wprowadzone do kodeksu cywilnego., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości...
rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych /Dz.U. 1983 r. nr 19 poz. 86 - zmiana Dz.U. 1988 r. nr 10 poz. 73 i nr 29...

U 2/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-02-21

ust. 1 cyt. ustawy decyzję o przeznaczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych wydaje organ samorządu. Od takiej decyzji stronie przysługuje...
decyzyjny poprzedza opisany w art. 212 ust. 2 obowiązek organu samorządu terytorialnego przedstawienia właściwym organom wojskowym informacji o stanie nieruchomości...

III SA/Gd 769/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania...
nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji...

III SA/Gd 764/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

października 2019 r. wpłynął wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych...
delegację ustawową., Wojewoda wskazał, że możliwość nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych...

III SA/Gd 765/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

Uzupełnień w G. o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia...
delegację ustawową., Wojewoda (...) wskazał, że możliwość nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych...

III SA/Gd 770/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

w G. o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia...
delegację ustawową., Wojewoda (...) wskazał, że możliwość nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych...

III SA/Gd 775/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania...
nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia...

III SA/Gd 776/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

. wpłynął wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w G. o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb...
obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wynika...

III SA/Gd 771/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

Komendanta Uzupełnień w G. o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania...
nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wynika z literalnej wykładni...