Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

II SA/Po 611/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-23

J. K. przyznania zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego na opłacenie zaległości za podatek od nieruchomości za III i IV kwartał 2015 r., a także zasiłku...
grudnia 2015 r. J. K. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy w spłacie zadłużenia powstałego w zapłacie podatku od nieruchomości za II i IV kwartał...

IV SA/Po 401/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-14

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1406) odmówił I. W. zwany dalej 'skarżącym'() przyznania zasiłku celowego na opłacenie podatku od nieruchomości...
[...] czerwca 2015 r. o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na opłacenie rachunku za energię elektryczną, opłacenie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne, gaz...

II SA/Rz 396/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-08

oraz pokrycie kosztów zakupu maści leczniczych dla dziecka i odmowie przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie zaległości za wodę oraz podatek od nieruchomości za II...
zadłużenia /w opłatach za wodę, podatku od nieruchomości/. W czasie wywiadu przedłożył fakturę za leki na kwotę 31,14 zł. Wskazując na przepisy art. 2 ust. 4 oraz art. 32 ust...

II SA/Rz 393/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-08

z przeznaczeniem na opłacenie zaległości za wodę, gaz, podatek od nieruchomości oraz zakup żywności, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. W. W wyniku...
jego rozpoznania wydane zostały dwie decyzje - jedną przyznano zasiłek celowy w wysokości 379,97 zł na dofinansowanie do bieżących opłat za gaz i podatek od nieruchomości oraz zakup...

II SA/Rz 284/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-06-06

o pow. 1,5145 ha przeliczeniowego w miejscowości W., jest podatnikiem podatku od nieruchomości na trenie miasta D., figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości...
w Z. jako współwłaściciel, A. M. S. jest podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie miasta w D., posiada lokal mieszkalny w budynku przy ul. S. [....], są właścicielami...

II SA/Rz 597/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-09

- 260 zł, raty pożyczki na sprzęt domowy (kosiarka), podatek od nieruchomości - 33 zł, leczenie córki - 100 zł, prąd - 200 zł, gaz - 300 zł, kanalizacja i wywóz odpadów...
wydatek na utrzymanie domu i działki jako nie obejmujący podstawowych opłat ujętych przez skarżącą odrębnie (jak podatek od nieruchomości, opłaty za prąd, gaz, kanalizację...

III SA/Kr 1066/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

2 503,08 zł. Organ nie wziął pod uwagę wydatku na pokrycie podatku od nieruchomości (45 zł) oraz wydatku na ubezpieczenie nieruchomości (208 zł) ze względu...
na okoliczność, że strona wskazała, że nie jest właścicielem żadnej nieruchomości., Zestawienie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego oraz stałych wydatków bez podatku...

I OW 125/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

z zamiarem stałego pobytu. Przedmiotową nieruchomość udostępnił E. Ł., która z tego tytułu przekazuje kwotę 500 zł J. T. (szwagrowi R. E.) oraz opłaca podatek od nieruchomości...
za czynsz. Z powodu rzadkich wizyt zainteresowanego w Polsce opłacają podatek za tę nieruchomość oraz na wezwanie rodziny R. E. przekazują jej kwotę 500 zł., Naczelny...

IV SA/Wr 348/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-06

nawet przy uwzględnieniu kosztów utrzymania i leków. Strona podała do protokołu koszty utrzymania na które składają się podatek od nieruchomości 560,00 zł za rok, energia 250,00 zł, gaz...
, że rodzina zastępcza ponosi kwoty podatku od nieruchomości. Przyjmując 1/3 udziału każdej osoby kwota 2/3 podatku od nieruchomości wynosi 373,34 zł. [(560:3=186,67)x2=373,34 zł...

III SA/Kr 1502/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-06

. Unormowania odnoszące się do dochodu z gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej), należy stosować łącznie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym definiującym...
po F. P. oraz figuruje jako podatnik podatku rolnego i podatku od nieruchomości tj. działki nr [...] położonej w K o powierzchni 1,75 ha (z czego 1,64 ha...
1   Następne >   +2   +5   +10   100