Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol

I SA/Rz 235/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-05-15

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości...
-Uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...] czerwca 2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał...

I SA/Wr 179/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-03

ze skargi A. spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 7 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r...
) zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 167.235 zł., Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że spółka prowadzi działalność...

I SA/Wr 178/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-03

ze skargi A. spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 7 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r...
w W. (dalej: spółka/skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2011 r. w kwocie 156.228 zł., Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że spółka...

I SA/Wr 1450/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-16

. sprawy ze skargi A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok I. uchyla zaskarżoną...
, że w dniu 14 lutego 2013r. spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2013r., w której zadeklarowała podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 94.531 zł...

I SA/Wr 1451/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-16

. sprawy ze skargi A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok I. uchyla zaskarżoną...
, że w dniu 13 lutego 2013r. spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2014r., w której zadeklarowała podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 94.742 zł...

I SA/Wr 1439/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-07

'A' sp. z o.o. z/s w N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. I. uchyla zaskarżoną...
. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, za rok 2011 w kwocie 279.050,00 zł, Organ I instancji stwierdził...

I SA/Wr 1440/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-07

'A' sp. z o.o. z/s w N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. I. uchyla zaskarżoną...
. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, za rok 2012 w kwocie 388.862,00 zł, Organ I instancji stwierdził...

I SA/Wr 1441/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-07

z/s w N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.: I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Burmistrza N. z dnia [...] 2016 r. nr [...] w sprawie określenia 'A' Spółka z o.o., wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, za rok 2013 w kwocie 388.862,00...

I SA/Wr 1455/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-16

oczekiwać, że do końca 2017 r. będą zwolnione z obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości., 2.Organ gminy, jak i SKO nie są sądem krajowym albowiem stanowią one organy...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] września 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...

I SA/Wr 1442/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-07

z/s w N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.: I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Burmistrza N. z dnia [...] 2016 r. nr [...] w sprawie określenia 'A' Spółka z o.o., wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, za rok 2014 w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15