Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol

I SA/Rz 164/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1999-2008 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że decyzja wymieniona...
w podatku od nieruchomości za 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 rok, odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004, 2005, 2007, 2008 rok oraz za okres od 16...

I SA/Wr 659/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

. na poczet I, II, III, IV i V raty podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy...
29.890 zł i w kwocie 187 zł na poczet podatku od nieruchomości za 2011 r., Z akt sprawy wynika, że Prezydent Miasta W. decyzją z 27 lipca 2015 r. określił A. sp. z o.o....

I SA/Lu 71/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-06

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy B. z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia A. zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2008 r., Z uzasadnienia...

I SA/Po 1399/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Wójt Gminy L. - wydaną w wyniku...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. na kwotę [...]zł., Z uzasadnienia decyzji organu pierwszej instancji wynika, że skarżąca w dniach 12 lutego...

I SA/Wr 1258/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

pierwszej instancji) z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. na poczet podatku od nieruchomości...
nadpłatę powstałą na kartotece nr [...] z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. w wysokości 2.013 zł w następujący sposób: na poczet zaległości w podatku...

I SA/Gd 285/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-25

w mocy postanowienie Burmistrza [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2010 (z wniosku A S.A....
)., W uzasadnieniu w/w postanowienia SKO wskazało, że w dniu 28 grudnia 2015 r. A S.A. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 rok wraz...

I SA/Wr 786/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-07

nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014-2017 I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. na rzecz A.spółki z o.o. z siedzibą...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014-2017., Z akt sprawy wynika, że A. spółka z o.o. z siedzibą w K. (dalej: Spółka, Skarżąca) pismem z 21 listopada 2018 r. (wpływ...

I SA/Op 487/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 maja 2012 r., nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2003...
skarżących) wpłaty kwoty 4.658,78 zł tytułem zapłaty należności głównej w podatku od nieruchomości za 2003r. oraz wpłaty kwoty 3.098 zł tytułem odsetek od należności głównej...

I SA/Ol 290/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-13

oraz określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz C...
od nieruchomości za 2017 r.., Jak wynika z przedstawionych akt sprawy Spółka złożyła 6.02.2017 r. deklarację na podatek od nieruchomości na 2017 r. (karty nr 2-12 akt...

I SA/Rz 824/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

w podatku od nieruchomości za lata 2013 i 2014r. oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] października 2020r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej...
od nieruchomości za lata 2013 i 2014., Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 16 lipca 2020r. Nadleśnictwo złożyło wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata...
1   Następne >   +2   +5   +10   100