Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Sz 1011/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 i podatku od nieruchomości za lata 2012-2016., Strona, pismem z dnia 11.05.2016 r., wniosła do Wójta Gminy M., o stwierdzenie...

I SA/Gd 1321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G. P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
2017 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek A Sp. z o.o. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku...

II FSK 1001/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w Gdańsku z dnia 22 maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r...
września 2011 r. Prezydent Miasta G. określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok 2005 w wysokości 3.536.253,30 zł. Samorządowe Kolegium...

II FSK 1228/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2013 r...
sierpnia 2013 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę., Stan faktyczny sprawy przedstawia...

I SA/Sz 254/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-19

decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej także 'Kolegium') decyzją z dnia 30.12.2016...
w podatku od nieruchomości na 2015 rok w kwocie [....] zł., Ww. zaskarżona decyzja została wydana na podstawie na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 247 § 1, art. 248 § 1, § 2...

I SA/Lu 35/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-20

. do Urzędu Gminy A. wpłynęła informacja w sprawie podatku od nieruchomości złożona przez podatnika., W treści przedmiotowej informacji strona wykazała następujące...
przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wielkości odpowiednich podstaw opodatkowania:, 1/ grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu...

I SA/Lu 36/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-20

. do Urzędu Gminy A. wpłynęła informacja w sprawie podatku od nieruchomości, złożona przez podatnika., W treści przedmiotowej informacji strona wykazała następujące przedmioty...
opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wielkości odpowiednich podstaw opodatkowania:, 1/ grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu...

I SA/Gd 1322/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G.P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:, A Sp. z o.o. (dalej 'wnioskodawca' lub 'Spółka...

I SA/Op 338/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-08

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za miesiące od sierpnia do grudnia 2014 r. oddala...
. w sprawie ustalenia E. S. podatku od nieruchomości za miesiące od sierpnia do grudnia 2014 r. w kwocie 3.421,00 zł, Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

I SA/Op 339/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-22

Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej...
. U. z 2015 r., poz.1659 ze zm.) - (dalej O.p.), utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Brzegu nr [...] z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia E. S. podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100