Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Ol 377/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-02

od nieruchomości za 2011 r. wykazała do opodatkowania grunty pozostałe: 3,1282 ha i budynek mieszkalny o powierzchni 280 m2, zaś w informacji w sprawie podatku rolnego na 2011...
jest właścicielem 1,2750 ha lasów (k. 20, 27-28)., Natomiast z wypisów z ewidencji gruntów i budynków, jak i ze złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości wynika...

I SA/Lu 222/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

mocą decyzji z [...] ustalił podatnikom zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2013 r. w wysokości [...] zł z tytułu własności działek o numerach ewidencyjnych...
˛ i produkcyjno-usługowo-gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 238 m˛, zgodnie z informacją podatniczki w sprawie podatku od nieruchomości., Następnie postanowieniem...

I SA/Lu 223/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

mocą decyzji z [...] ustalił podatnikom zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r. w wysokości [...] zł z tytułu własności działek o numerach ewidencyjnych...
˛ i produkcyjno-usługowo-gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 238 m˛, zgodnie z informacją podatniczki w sprawie podatku od nieruchomości., Następnie postanowieniem...

I SA/Rz 570/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-15

Kolegium Odwoławczego 1. z dnia [...] marca 2007r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od 1 sierpnia 2001r. do 31 grudnia 2001r., 2. z dnia [...] marca...
2007r. [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r, 3. z dnia [...] marca 2007r. nr [...] w przedmiocie łącznego...

I SA/Gl 317/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-08

: podatnik, strona, skarżący) wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2020 r. w kwocie 427 zł., W odwołaniu...
[...] stanowi zapis: zabudowana nieruchomość rolna,, - ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane jest w KRUS-ie,, - stodoła powinna być zwolniona z podatku jako składnik gospodarstwa...

I SA/Gl 563/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-22

I instancji do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przyjął: budynek pozostały o powierzchni użytkowej [...] m 2, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej [...] m 2...
ten może mieć zastosowanie do podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w odniesieniu do podatnika, wobec którego wymiar podatku był już w poprzednim roku podatkowym...

III SA/Wa 2162/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

i Gminy S. z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w zakresie...
., nr RFWP.310.1.2021, w zakresie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości., Zaskarżona decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

I SA/Lu 22/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-19

materiału dowodowego., Ponownie rozpoznając sprawę Burmistrz Ł. wezwał L. N. i T.N. do przedłożenia informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W odpowiedzi...
zewnętrzne oraz dach. W uwagach do protokołu L. N. wskazał, że nie zgadza się, aby działka i budynki były opodatkowane podatkiem od nieruchomości, bowiem grunty i budynki...

I SA/Bd 529/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-02-22

od nieruchomości [...] zł)., P. z dnia [...] marca 2016 r. podatnik, nie zgadzając się z wydaną decyzją złożył odwołanie, wnosząc o zniesienie (uchylenie) podatku. Podniósł...
, dlaczego ma płacić podatek od nieruchomości, skoro wcześniej był zwolniony z tego obowiązku., Decyzją z dnia [...] czerwca 2016r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. uchyliło...

VIII SA/Wa 546/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

. [...] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 25 listopada 2015 r. poz. 9529) oraz uchwały Rady Gminy P...
. z dnia [...] listopada 2011 r. Nr [...] w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 22 listopada 2011 r. Nr 213 poz. 6434), art. 1, 2, 3, 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   100