Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Wr 975/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-26

'A' w likwidacji we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2000 r. I. uchyla zaskarżoną...
. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta J. G. z dnia [...] 2002 r. w przedmiocie: podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku., W stanie...

I SA/Rz 689/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-15

pieniężne na 2016r. w wysokości 314 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 112 zł, a z tytułu podatku rolnego 202 zł. Za podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości...
wniosła o jej uchylenie, zmianę opodatkowania podatkiem rolnym i wycofanie podatku od nieruchomości. Zażądała przesłania wszelkiej dokumentacji związanej z poborem...

I SA/Lu 310/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r. I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...
ją decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] w części określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2004 rok w kwocie 11.752,16 zł od części...

I SA/Sz 1107/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-04

u.p.o.l. Jeżeli więc dany podmiot jest podatnikiem podatku od nieruchomości, w związku z faktem, iż jest właścicielem budynku, i dokonuje tam jednocześnie sprzedaży...
sprzedaży na targowiskach są jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości co do przedmiotów opodatkowania położonych na danym targowisku, z wyjątkiem sytuacji...

I SA/Łd 952/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-02

w formie aktu notarialnego - zgodnie z art. 10 ust. 2 upcc., Podniósł, że zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) upcc, zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości...
podatkowej Gminy L. jako podatnik podatku od nieruchomości stosownie do art. 2 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn.zm.). Ponadto...

I SA/Łd 1131/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-01

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39.920 zł. pobranego przez notariusza A. O. od umowy sprzedaży nieruchomości położonej w K., zawartej w formie aktu...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stosownie do treści art. 9 pkt. 2 lit. a ustawy o tym podatku, gdyż nieruchomość ta wraz z gruntem posiadanym przez spółkę...

I SA/Lu 428/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-10

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1998 - 2003 I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy...
uchylenia decyzji z dnia [...] listopada 2003r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego za lata 1998-2003 w podatku od nieruchomości - utrzymało w mocy...

I SA/Lu 536/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005. . 1. uchyla zaskarżoną...
z siedzibą od decyzji Burmistrza z dnia [...] kwietnia 2006r. nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005 - utrzymało w mocy...

I SA/Łd 592/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-14

podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 49.340 zł został naliczony i pobrany bezzasadnie, ponieważ w chwili sprzedaży przedmiotowa nieruchomość stanowiła...
dokonania czynności (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 626, powoływanej dale w skrócie jako: 'p.c.c.') zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części...

III SA/Wa 1189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

nieruchomości jest zwolniony z podatku pod warunkiem, że w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład...
się na treść przepisu art. 9 pkt 2 lit. a) u.p.c.c. wskazał na wstępie, że ustawodawca zwalnia od podatku od czynności cywilnoprawnych nabycie własności nieruchomości w trzech...
1   Następne >   +2   +5   +10   100