Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II FSK 355/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
w Warszawie (dalej: 'SKO') z dnia 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2009 r. Podstawą prawną orzeczenia...

II FSK 886/15 - Wyrok NSA z 2017-03-07

z dnia 7 września 2012 r. postępowania podatkowego 'w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2009', decyzją z dnia 10 lipca...
podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, jednakże w treści uzasadnienia tego postanowienia w sposób nie budzący wątpliwości organ...

II FSK 505/15 - Wyrok NSA z 2017-03-07

lipca 2013 r. postępowania podatkowego 'w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2012', decyzją z dnia 8 stycznia 2014 r...
w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, jednakże w treści uzasadnienia tego postanowienia w sposób nie budzący wątpliwości organ...

II FSK 887/15 - Wyrok NSA z 2017-03-07

w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od (jak wskazano w postanowieniu) nieruchomości za rok 2010., W postępowaniu organ pierwszej instancji...
podatnikowi wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2010, jednakże w treści uzasadnienia tego postanowienia organ podatkowy w sposób niebudzący...

II FSK 297/15 - Wyrok NSA z 2017-03-07

zobowiązania podatkowego w podatku od (jak wskazano w postanowieniu) nieruchomości za rok 2011. Pierwotna decyzja organu podatkowego pierwszej instancji decyzją...
w sprawie określenia podatnikowi wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2011, jednakże w treści uzasadnienia tego postanowienia organ...

I SA/Gl 1514/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-02

. określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2020 rok w kwocie 17.169 zł., Spółka wniosła od powyższej decyzji odwołanie od decyzji...
, stanowiących własność G. O., H. O. i [...] E.1 G. O., H. O. Sp. j. będących podatnikami podatku rolnego od tychże nieruchomości., Utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję...

II FSK 2995/15 - Wyrok NSA z 2017-12-01

dołączonej do odwołania (tj. decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r.). Odwołujący się wskazał, że gdyby ten dowód miał okazać się niewystarczający, wnosi...
wydawane przez Burmistrza Miasta J. w latach 2009-2012 (dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza...

I SA/Łd 560/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-07

nieruchomości, na otrzymanie której powoływał się we wzmiankowanym postępowaniu skarżący obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych obciążał solidarnie wszystkich...
darowali mu rodzice, w tym podatek od nieruchomości. Ponoszenie ciężaru podatkowego w podatku od nieruchomości nie wyłącza ponoszenia obowiązku podatkowego z innego podatku...

I SA/Kr 254/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-13

w zakresie decyzji SKO dotyczącej podatku od nieruchomości za 2015r. odnosi się jedynie do kwestii skutecznego doręczania pism w tamtym postępowaniu. Skoro...
Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2015 r. skargę oddala Burmistrz Miasta J. decyzją z 5 sierpnia 2019 r...

I SA/Kr 763/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-29

nieruchomości jest jedynie taktyką procesową zmierzającą do przedawnienia zobowiązania podatkowego i w efekcie uniknięcia zapłaty podatku, tak jak to miało miejsce w przypadku...
i nie mogłoby wpłynąć na ocenę dowodów w sprawie., Sam fakt wydania decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości, w której budynki zostały potraktowane jako mieszkalne...
1   Następne >   +2   +5   9