Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Ol 377/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-02

od nieruchomości za 2011 r. wykazała do opodatkowania grunty pozostałe: 3,1282 ha i budynek mieszkalny o powierzchni 280 m2, zaś w informacji w sprawie podatku rolnego na 2011...
jest właścicielem 1,2750 ha lasów (k. 20, 27-28)., Natomiast z wypisów z ewidencji gruntów i budynków, jak i ze złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości wynika...

I SA/Lu 222/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

mocą decyzji z [...] ustalił podatnikom zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2013 r. w wysokości [...] zł z tytułu własności działek o numerach ewidencyjnych...
˛ i produkcyjno-usługowo-gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 238 m˛, zgodnie z informacją podatniczki w sprawie podatku od nieruchomości., Następnie postanowieniem...

I SA/Lu 223/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

mocą decyzji z [...] ustalił podatnikom zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r. w wysokości [...] zł z tytułu własności działek o numerach ewidencyjnych...
˛ i produkcyjno-usługowo-gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 238 m˛, zgodnie z informacją podatniczki w sprawie podatku od nieruchomości., Następnie postanowieniem...

I SA/Ol 389/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-06

w podatku od nieruchomości za lata 2015 - 2018., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć poddanych kontroli Sądu, Nadleśnictwo jest zarządcą...
nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. W złożonych deklaracjach na podatek od nieruchomości: za 2015 r. za 2016 r., za 2017 r., oraz za 2018 r. Nadleśnictwo...

I SA/Ol 198/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-08

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015, 2016, 2017 i 2018 r. oddala skargi. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo A. (dalej jako: Nadleśnictwo, skarżący...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2015 - 2018., Jak wynika z przekazanych akt spraw i uzasadnień rozstrzygnięć poddanych kontroli Sądu...

I SA/Lu 22/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-19

materiału dowodowego., Ponownie rozpoznając sprawę Burmistrz Ł. wezwał L. N. i T.N. do przedłożenia informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W odpowiedzi...
zewnętrzne oraz dach. W uwagach do protokołu L. N. wskazał, że nie zgadza się, aby działka i budynki były opodatkowane podatkiem od nieruchomości, bowiem grunty i budynki...

I SA/Ol 419/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018r. oddala skargę. Państwowe...
Odwoławczego w z '[...]'r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 rok., Jak wynika z przekazanych akt sprawy i uzasadnienia...

VIII SA/Wa 546/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

. [...] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 25 listopada 2015 r. poz. 9529) oraz uchwały Rady Gminy P...
. z dnia [...] listopada 2011 r. Nr [...] w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 22 listopada 2011 r. Nr 213 poz. 6434), art. 1, 2, 3, 4...

I SA/Łd 1236/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-02-19

w kwocie 13,68 zł. z tytułu podatku rolnego, w kwocie 99,00 zł. z tytułu podatku leśnego oraz w kwocie 222,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od budynków...
stawki określone w uchwale Rady Miejskiej w Ł. nr III/12/06 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości., Od powyższej decyzji Burmistrza Ł...

I SA/Go 417/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-14

Nadleśnictwo na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 rok oddala skargę w całości. Państwowe...
jako: 'Burmistrz', 'organ pierwszej instancji') z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] określającą Nadleśnictwu wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   29