Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Wr 233/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-11

17 października 2014 r.; zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowe nieruchomości w okresie tzw. luki...
z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące przedmiotem postępowania w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 16...

II OSK 2719/17 - Wyrok NSA z 2018-04-24

- jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie natomiast z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz wnoszonymi opłatami podatku od nieruchomości, działki będące...
oznaczone kl. RIVa, na dowód czego wskazano zaświadczenie Naczelnika Wydziału Finansowego i Planowania dot. podatku od nieruchomości z dnia 25.07.2016r.z dnia 25 lipca 2016 r...

II SA/Gd 68/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-14

podatek od nieruchomości. Zgodnie z pismem Referatu Finansowego Urzędu Gminy w roku 2013 właściciel działki nr [..] płacił za nieruchomość gruntową podatek rolny...
. W. i A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...

II SA/Wr 522/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami z tytułu podatku od nieruchomości przedmiotowa nieruchomość w okresie 'luki planistycznej', czyli w okresie od 1 stycznia 2004 r...
ustaliły przeznaczenie nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i danych o opłacanym podatku od nieruchomości (rolnym) - ustalono przeznaczenie rolne...

II SA/Gd 561/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-17

o przeprowadzenie dowodu z: (1) Decyzji z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2019, (2) Nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne...
w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości za 2019 rok, (3) Mapki sytuacyjnej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, których dotyczą decyzje z punktu (1) i (2...

II SA/Wr 397/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-12

. 3a ustawy. Na podstawie pozyskanych materiałów, tj. danych z ewidencji gruntów oraz informacji o opodatkowaniu nieruchomości podatkiem rolnym wyceniający przyjął...
w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2020 r. nr SKO/41/GP-11/2020 w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę w całości...

II SA/Wr 398/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-12

o opodatkowaniu nieruchomości podatkiem rolnym wyceniający przyjął, że nieruchomość użytkowana była pod tereny rolne. Z uwagi na to, iż użytkowanie nieruchomości...
w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2020 r. nr SKO/41/GP-12/2020 w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę w całości...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

obejmują opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie około 230 000 zł oraz kwotę około 72 400 zł z tytułu opłaty planistycznej i 2 400 zł z podatku od czynności...
pochodzące z obrotu nieruchomościami, z podatku od nieruchomości lub z opłat naliczanych w przypadku zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w związku ze zmianą...

II OSK 119/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku...
jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z zamiarem...

II SA/Wr 548/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-16

własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody, związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania o których mowa w art...
dysponowali też informacją o efekcie globalnym planu dotyczącego powierzchni [...] ha, w tym potencjalnym zwiększeniu przychodów z podatku od nieruchomości. Natomiast ewentualne...
1   Następne >   +2   +5   +10   33