Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wa 2596/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-22

pochodzących z podatku od nieruchomości., W odwołaniu od decyzji z [...] stycznia 2015 r. Skarżąca zarzuciła:, 1) naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 70 § 1 O.p....
z podatku od nieruchomości i środki te były przekazywane łącznie w jednej kwocie na konto ZFRON. Za miesiąc lipiec 2008 r. wykazana została kwota przekazana ze zwolnienia...

I SA/Bd 856/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-08

'W. '. Z tytułu tej umowy notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł., Przedmiotem działalności skarżącej jest m.in. wynajem nieruchomości i zarządzanie...
zastosować zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych jest zakup nieruchomości wykazanie istnienia bezpośredniego związku z funkcjonowaniem zakładu pracy...

III SA/Wa 2945/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

Prezesa PFRON i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, wskazując, że opłacenie podatku VAT od zakupionych towarów w ramach IPR-ów...
pierwszej instancji stwierdził, iż Strona nie dotrzymała terminu przekazania środków z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy ZFRON...

III SA/Wa 2554/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-25

niepełnosprawnych pozostałych wpłat: z tytułu podatku od nieruchomości [dwie pozycje na łączną kwotę 22 649,24 zł na str. 8 decyzji organu pierwszej instancji - k. 234v akt post...
. oraz od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. nie przekazywał środków pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy zakładowy fundusz...

VIII SA/Wa 934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy...
tego podatku z urzędu skarbowego dokonano wpłaty z tego tytułu na ZFRON oraz o wyliczenie prawidłowej kwoty zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON za okres 10/2013 w związku...

II GSK 547/12 - Wyrok NSA z 2013-08-29

się do Urzędu Miasta R. o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis w ramach ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12...
. (nr [...]) Prezydent Miasta R. odmówił wydania A. S.A. zaświadczenia o pomocy de minimis w ramach ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości., W uzasadnieniu...

V SA/Wa 30/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

jednak zaznaczyć, że w zakresie amortyzacji, ustawy o podatku dochodowym nie posługują się pojęciem nieruchomości. Ustawodawca wymienia grunty oraz budynki jako odrębne środki trwale...
niepełnosprawnych wspólnicy spółki cywilnej, których następcą jest Skarżąca spółka, kupili niezabudowaną nieruchomość gruntową (dalej: grunt), położoną w M. Grunt - jak twierdzi...

V SA/Wa 1646/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dokonanie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za lata 2006-8...
zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych., 2. W efekcie Burmistrz P. wskazał, że tego typu stanowisko...

I SA/Rz 732/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

Skarbowej z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000. - oddala skargę - Dyrektor Izby...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. w kwocie 5 024,90 zł., W dniu 27 kwietnia 2006r. W.P. będący wspólnikiem Firmy 'A' s.c. oraz jego żona B.P....

I SA/Rz 731/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

Skarbowej z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok. - oddala skargę - Dyrektor Izby...
stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. w kwocie 7 238,25 zł., W dniu 2 maja 2006r. R.R., będący wspólnikiem 'A' s.c. zwrócił się do Urzędu...
1   Następne >   2