Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

współwłasności korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. K.M. oświadczył (§ 5 pkt 3 ww. aktu notarialnego), iż cała Nieruchomość wykorzystywana...
od podatku od spadków i darowizn., Według pełnomocnika powyższe ograniczenie nie może mieć zastosowania w przypadku wniesienia Nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa...

III SA/Wa 3012/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

z korzystaniem z nieruchomości)., Zdaniem Wnioskodawcy, warunki wynikające z art. 21 ust. 3-8 u.p.d.o.f. wymagane celem zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym...
zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. Złożonym w dniu 13 lipca 2020 r. wnioskiem P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej...