Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

współwłasności korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. K.M. oświadczył (§ 5 pkt 3 ww. aktu notarialnego), iż cała Nieruchomość wykorzystywana...
od podatku od spadków i darowizn., Według pełnomocnika powyższe ograniczenie nie może mieć zastosowania w przypadku wniesienia Nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa...