Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Kr 79/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-08

października 2016 r., znak [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia: odrzucić sprzeciw skarżącej K. B. od postanowienia referendarza Wojewódzkiego Sądu...

II FZ 623/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

w zakresie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi L. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2013 r. postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 25 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 363/18 odrzucił...

II FZ 624/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

w zakresie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi L. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2015 r. postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 25 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 365/18 odrzucił...

II FZ 625/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

w zakresie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi L. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2017 r. postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 25 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 367/18 odrzucił...

II FZ 629/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

w zakresie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi L. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku...
od nieruchomości za 2012 r. postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 25 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 362/18 odrzucił...

III SA/Wa 3155/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. postanawia odrzucić sprzeciw. Zarządzeniem...

I SA/Op 341/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r., w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r. W odpowiedzi na wezwanie...
ze skargi E. Ś., S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku...

I SA/Op 340/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 15 stycznia 2016 r., w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2010 r. W odpowiedzi...
ze skargi E. Ś., S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 15 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku...