Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I SA/Kr 119/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia: odmówić sporządzenia...
w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r., Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy...

I SA/Po 912/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006r. postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...
[...], Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za [...]. Zatem termin do złożenia wniosku u sporządzenie uzasadnienia wyroku minął w dniu [...] ([...]). Tymczasem skarżąca A.K....

I SA/Gd 479/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-13

oddalający skargę 'A' Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 listopada 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r...
niejawnym sprawy ze skargi 'A' Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku...

III SA/Wa 3515/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-17

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na 2015 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
wymiaru podatku od nieruchomości na 2015 r. odroczył rozprawę i wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 30 stycznia 2017 r., godz. 8.45 sala rozpraw 3A., W piśmie z 4...

I SA/Gd 1282/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnień...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008-2014., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 sierpnia 2015 r. rozdzielono skargę na siedem spraw (sygn. akt I SA/Gd...

I SA/Gd 1281/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnień...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008-2014., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 sierpnia 2015 r. rozdzielono skargę na siedem spraw (sygn. akt I SA/Gd...

I SA/Gd 1285/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008-2014., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 sierpnia 2015 r. rozdzielono skargę na siedem spraw (sygn. akt...

I SA/Gd 1283/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008-2014., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 sierpnia 2015 r. rozdzielono skargę na siedem spraw (sygn. akt...

I SA/Gd 1286/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008-2014., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 sierpnia 2015 r. rozdzielono skargę na siedem spraw (sygn. akt...

I SA/Gd 1287/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008-2014., Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 sierpnia 2015 r. rozdzielono skargę na siedem spraw (sygn. akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   12