Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 2661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

przez B.K. W dniu [...] marca 2016 r. odbyły się oględziny na działce nr ewid. [...] w miejscowości [...]. Z treści sporządzonego protokołu wynika, że stan nieruchomości...
na zewnątrz budynku. Obornik wywożony jest systematycznie na działkę rolną w miejscowości [...]. Podczas oględzin w obrębie nieruchomości nie stwierdzono uciążliwości...

II SA/Łd 267/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-06

(czterysta osiemdziesiąt), powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. LS Zaskarżoną decyzją...
na nieruchomości przy ulicy C. 19. Na posesji nie zastali nikogo. Po sprawdzeniu warunków bytowych dwóch znajdujących się na posesji psów, przedstawiciele Powiatowego...

II SA/Wr 261/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt i 40/100), w tym 110,40 zł podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją...
remontu. Stan prawny nieruchomości jest niepewny, toczą się sprawy sądowe. Warunki pobytu psów w schronisku są gorsze, niż u skarżącego., Do skargi dołączono zaświadczenie...

II SA/Wr 262/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt i 40/100), w tym 110,40 zł podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną...
, które nie są dziurawe. Zaśmiecenie i zagracenie budynku nie szkodzi psom. Dom istotnie wymaga remontu. Stan prawny nieruchomości jest niepewny, toczą się sprawy sądowe. Psy w schronisku...

II SA/Łd 722/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

M. W. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Ł. przy ul. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem...
administracyjnych pozwala stwierdzić, że zwierzę (pies) stanowiący własność skarżącej przebywał na jej nieruchomości w złych warunkach, co uwzględniając okoliczność...