Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł., W sprzeciwie...
lub 2013 rok, bowiem okres rozliczeniowy za 2013 r. trwa do 30 kwietnia 2014 r. Zarzucili błędne wyliczenie ciążącej na nich wysokości podatku rolnego i od nieruchomości...

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

podatek dochodowego z tytułu uzyskiwanych środków finansowych w wysokości 330 zł miesięcznie i około 135 zł za podatek od nieruchomości w przeliczeniu na miesiąc. Skarżąca...
wyjaśniła, że posiadana nieruchomość nabyta została od rodziców, zaś mieszkanie męża nabyte zostało w postępowaniu spadkowym. Obecnie w mieszkaniu tym mieszka rodzina męża...

II SA/Rz 482/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

dochodowego z tytułu uzyskiwanych środków finansowych w wysokości 330 zł miesięcznie i około 135 zł za podatek od nieruchomości w przeliczeniu na miesiąc. Skarżąca ponosi...
, że posiadana nieruchomość nabyta została od rodziców, zaś mieszkanie męża nabyte zostało w postępowaniu spadkowym. Obecnie w mieszkaniu tym mieszka rodzina męża, a skarżąca...

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł., W sprzeciwie...
lub 2013 rok, bowiem okres rozliczeniowy za 2013 r. trwa do 30 kwietnia 2014 r. Zarzucili błędne wyliczenie ciążącej na nich wysokości podatku rolnego i od nieruchomości...

II SO/Rz 9/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-15

gospodarstwa rolnego. Odnośnie ponoszonych wydatków podnieśli, iż są one następujące: 36 zł (podatek od nieruchomości i podatek rolny), 50 zł (środki higieny, odzież), 40 zł (gaz...
zajmuje córka wraz z rodziną, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe), mieszkanie o powierzchni 40 m.kw. oraz nieruchomość rolna (7,36 ha.)., Celem uzupełnienia danych...

IV SA/Gl 199/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-24

, oraz decyzję Wójta Gminy W. z dnia [...] ustalającą łącznie zobowiązanie pieniężne na rok [...] tytułem podatku rolnego i podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł., Kolejnym...
euro., Zarządzeniem z dnia [...] wnioskodawca został wezwany do wskazania jakiego rodzaju są posiadane przez niego nieruchomości, kto je zamieszkuje, oraz czy wnioskodawca...

I OSK 2443/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

, iż skarżąca jest osobą (rolnikiem) prowadzącą gospodarstwo rolne. Strona jest bowiem jedynie właścicielem podarowanej jej nieruchomości rolnej - nieużytku o powierzchni...
jest posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni 2,95 ha - 1,07 ha przeliczeniowego (okoliczność bezsporna). W rezultacie skarżąca - jak słusznie zauważyło SKO w K. - nie spełnia...

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

(lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie)., Podnieśli, że powierzchnia nieruchomości pod prowadzonym przez nich zakładem mleczarskim wynosi 500 m. kw...
w gospodarstwie rolnym o powierzchni 7,36 ha. Skarżący posiadają także nieruchomość, na której posadowiony jest prowadzony przez nich zakład mleczarski...

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

(lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie)., Podnieśli, że powierzchnia nieruchomości pod prowadzonym przez nich zakładem mleczarskim wynosi 500 m. kw...
w gospodarstwie rolnym o powierzchni 7,36 ha. Skarżący posiadają także nieruchomość, na której posadowiony jest prowadzony przez nich zakład mleczarski...

II SA/Ke 243/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-22

podarowanej jej nieruchomości rolnej - nieużytku o powierzchni 1,07 h przeliczeniowego, nie zaś gospodarstwa rolnego. W tym zakresie podkreślono, że skarżąca nie posiada...
U. W., popierając skargę, oświadczyła, że z przedmiotowego gospodarstwa rolnego (odziedziczonego w 2001r.) płaci podatek gruntowy, gospodarstwa tego nigdy nie uprawiała...
1   Następne >   2