Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I OSK 949/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej...
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Zdaniem organu odwoławczego majątki [...] były odrębnymi nieruchomościami...

I SA/Wa 325/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości...
. i A. S. prawo do rekompensaty za nieruchomości należące do W. S., stanowiące majątek ziemski [...], położony w gminie [...], powiat [...], woj. [...]., W uzasadnieniu...

I SA/Wa 2294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-20

: [...], potwierdzono prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez H. L. nieruchomości poza obecnymi granicami Polski tj. majątku ziemskiego położonego...
: [...], przekracza ustawowy limit 20 % wartości pozostawionych nieruchomości, stosownie do art. 13 ust 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r., Pismem z dnia [...] grudnia 2019 r. P. D. wniósł...