Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Łd 72/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

A w Z. na interpretację Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Prezydenta Miasta...
A. w Z. (dalej: 'skarżąca') zwróciła się do Prezydenta Miasta Z. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie zwolnienia...

III FSK 553/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

Nadleśnictwo C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2021 r. nr SKO/41/P-206/2020 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r...
podatku od nieruchomości za 2017 rok - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z 9 października 2020 r., nr FB 3120.7126-P.2017.D.2020...

I SA/Łd 257/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-06

postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję ; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
podatek od nieruchomości na 2012 rok w wysokości 374 746 zł, w tym podatek od nieruchomości od budynków oznaczonych w ewidencji środków trwałych nr: 613070001052...

I SA/Go 111/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-10

. Prezydent Miasta stwierdził, że w dniu 1 lutego 2018 r. E. S.j. złożyła deklarację podatkową DN-1, w której zadeklarowała podatek od nieruchomości za 2018 r. na kwotę...
37.383 zł z czego zapłaciła kwotę 114 zł na VII ratę na podatek od nieruchomości na 2018 r. oraz założyła deklarację podatkową DN-1 w której zadeklarowała podatek...

II FZ 439/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-26

. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia: oddalić zażalenie II FZ 439/18, Uzasadnienie, Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 9 maja 2018 r...
Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 31 lipca 2017 r., w przedmiocie podatku od nieruchomości, stosownie do § 3 w związku z § 1 pkt 3 rozporządzenia rady Ministrów z dnia...

I SA/Łd 14/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-25

od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2017 rok p o s t a n a w i a: przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2017 rok. W punkcie drugim wyroku...

I SA/Sz 396/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. W dniu 18 czerwca 2018 r. skarżący odpowiadając na wezwanie do uiszczenia wpisu, wpłacił wpis sądowy...

III FSK 2950/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) umarza postępowanie kasacyjne w zakresie punktu 1 zaskarżonego wyroku, 2) oddala skargę...
Odwoławczego w Kaliszu z 10 września 2019 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r., stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji...

III FSK 2949/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) umarza postępowanie kasacyjne w zakresie punktu 1 zaskarżonego wyroku, 2) oddala skargę...
Odwoławczego w Kaliszu z 10 września 2019 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 r., stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji...

III FSK 2951/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2016 r. 1) umarza postępowanie kasacyjne w zakresie punktu 1 zaskarżonego wyroku, 2) oddala skargę...
Odwoławczego w Kaliszu z 10 września 2019 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2016 r., stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji...
1   Następne >   +2   6