Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Sz 123/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-14

w ewidencji podatników podatków lokalnych na terenie gminy P. (pismo Skarbnika Gminy P. z dnia 1 sierpnia 2019 r., znak: [...]), zstępni radnego nie zostali zgłoszeni...
mieszkańców do rozliczania opłat i kosztów na poczet zarządu nieruchomością wspólną; - w ewidencji jednak brak jakichkolwiek danych osób (pismo Zarządu Wspólnoty...