Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II FZ 571/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

2008 r. nr ... w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 października 2009 r. Wojewódzki Sąd...