Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SA/Sz 984/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-24

dla potrzeb podatku od nieruchomości, na temat powierzchni użytkowej nieruchomości zabudowanych, usytuowanych w gminie [...]. Organy podatkowe zakwestionowały prawo uzyskania...
wniosku skarżącego dotyczy bowiem danych złożonych przez podatników w postępowaniu o ustalenie podatku od nieruchomości, chodzi więc o informacje chronione tajemnicą skarbową...

II SAB/Sz 133/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-26

gospodarczej korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz jaki rodzaj gruntów, budynków czy też budowli, innych niżeli gminne podlegają temu zwolnieniu...
. Wnioskodawca wyjaśnił, że wniosek dotyczy wszelkich zwolnień podatku od nieruchomości wynikających z poszczególnych przepisów ustawowych, oraz wynikających z Uchwały Rady...

IV SA/Gl 669/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-13

przez wnioskodawcę zawarte są w karcie podatkowej podatku od nieruchomości i składane są przez podatnika w informacji podatkowej. Nie ma zatem znaczenia, że wnioskowane dane miałyby...
być udostępnione zbiorczo i w odniesieniu do przedmiotu opodatkowania, a nie w odniesieniu do podatnika podatku od nieruchomości. Informacje te objęte są więc tajemnicą...

II SAB/Wa 161/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

o kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych i 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2010 r...
, że w sprawie dotyczącej samowoli budowlanej nieruchomości przy ul. [...] w W. prowadzone było postępowanie egzekucyjne w celu wykonania obowiązku wynikającego z decyzji...