Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II GSK 3444/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. uchyla...
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. (dalej: Fundusz) w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2014 r., WSA...

II SA/Rz 918/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-21

jest właścicielką domu, którego miesięczne utrzymanie wynosi 800 zł (w tym: abonament radiowo-telewizyjny - 50 zł, prąd - 50 zł, wywóz śmieci - 30 zł, podatek...
od nieruchomości - 35 zł, konieczne naprawy bieżące - 100-200 zł, opał - 2000 zł, rata kredytu zaciągniętego na niezbędny remont). Skarżący podnajmuje z kolei mieszkanie; czynsz...

II SA/Rz 446/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

surowym zamkniętym o wartości 250 000 zł. Comiesięczne wydatki strony to: czynsz oraz media - 250 do 300 zł, lekarstwa - 100 zł, wyżywienie - 800 zł, podatek od nieruchomości...

II SA/Rz 447/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

surowym zamkniętym o wartości 250 000 zł. Comiesięczne wydatki strony to: czynsz oraz media - 250 do 300 zł, lekarstwa - 100 zł, wyżywienie - 800 zł, podatek od nieruchomości...

II SA/Rz 445/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

surowym zamkniętym o wartości 250 000 zł. Comiesięczne wydatki strony to: czynsz oraz media - 250 do 300 zł, lekarstwa - 100 zł, wyżywienie - 800 zł, podatek od nieruchomości...

III SA/Gl 200/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-02

, czy WSA w Kielcach w wyroku z 29 marca 2017 r. I SA/Ke 61/17). Wskazać należy, że wyrok WSA dotyczy podatku od nieruchomości i posiłkowanie się zawartymi w nim argumentami...
. Własność i inne prawa rzeczowe). W przypadku nieruchomości przejawem zamanifestowania na zewnątrz swojej woli władania jak właściciel jest m.in. płacenie podatku...

I SA/Op 203/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-05

podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości wynikającej z deklaracji złożonej przez podatniczkę w postępowaniu w sprawie z wniosku o zwrot nadpłaty. Natomiast...
w [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za marzec 2010 r. oddala skargę...

I SA/Op 201/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-05

podatkowy określił zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości wynikającej z deklaracji złożonej przez podatniczkę w postępowaniu w sprawie z wniosku o zwrot...
w [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za styczeń 2010 r. oddala skargę...

I SA/Op 204/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-05

czerwca 2010 r. sygn. II FSK 1304/09, odnoszące się do takiego stanu faktycznego, w którym organ podatkowy określił zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości...
w [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za kwiecień 2010 r. oddala skargę...

I SA/Op 205/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-05

podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości wynikającej z deklaracji złożonej przez podatniczkę w postępowaniu w sprawie z wniosku o zwrot nadpłaty. Natomiast...
w [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za maj 2010 r. oddala skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   17