Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...
zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający Naczelnego Sądu...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

się rolników. Odwołujący się stwierdzają, że sporne łąki od samego początku do chwili obecnej mają klasę III b i nie zostały przeklasyfikowane; podatki od nich płacą przez cały...
1987 r. - ani czasowym, ani tymczasowym zajęciem nieruchomości w rozumieniu art. 38 i art. 40 prawa górniczego., Tereny górnicze podlegają ochronie stosownie do przepisów...