Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SAB/Bk 103/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-05

publicznej, wniosku skarżącego M. S. z dnia [...] czerwca 2019 r. w zakresie udzielenia informacji o faktycznych dochodach gminy S. z podatku od nieruchomości...
S. o udzielenie informacji publicznej 'o faktycznych dochodach gminy S. z wszelkiego rodzaju podatków od nieruchomości, które zostały naliczone w roku 2018 mieszkańcom G...

II SA/Po 123/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-13

w następującym zakresie:, 1. Podanie numeru i daty wydania decyzji administracyjnych określających wysokość podatku od nieruchomości tj. działek o numerach...
zarządzające w imieniu Skarbu Państwa) i kiedy., 3. W przypadku niewydania decyzji ustalającej wysokość podatku od ww. nieruchomości o podanie przyczyny (przepisu...

II SA/Op 337/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-24

, i, j obręb [...] gmina [...] zostały zakwalifikowane przez podatnika podatku od nieruchomości jako zwolnione od podatku od nieruchomości, ze względu na to, że wchodzą...
i ich zakwalifikowaniu przez podatnika jako zwolnionych z podatku od nieruchomości ze względu na wejście w skład infrastruktury kolejowej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p....

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

w sprawie opłat z tytułu podatku od nieruchomości. 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta W. z dnia [...] lutego 2015 r...
podatek od nieruchomości położonej przy ul. [...] w W. ., Postanowieniem z [...] lutego 2015 r. nr [...] wydanym na podstawie art. 216 § 1 i 217 § 1 w zw. z art. 293 § 1...

II SAB/Sz 58/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

kwestii:, 1. jakie jest stanowisko Gminy, jeśli chodzi o opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, czy podatek powinien być pobierany wyłącznie...
przez sądy administracyjne w podobnych sprawach o treści (tych wyroków) odmiennej niż wydane interpretacje,, 4. jakie kwoty z tytułu podatku od nieruchomości...

I OSK 1785/15 - Wyrok NSA z 2017-04-20

opodatkowania podatkiem od nieruchomości przy ul. N. Ś. [...] w W.'. Po drugie, 'jaka jest podstawa opodatkowania poszczególnych przedmiotów opodatkowania położonych przy ul...
. N. Ś. [...] w W.; proszę o wskazanie powierzchni poszczególnych przedmiotów objętych podatkiem od nieruchomości'. Po trzecie, 'kto jest podatnikiem podatku...

II SA/Wa 723/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Prezydenta [...] z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] odmawiającą A. Z. udzielenia informacji publicznej w zakresie obejmującym informację o podatku od nieruchomości...
w postaci kopii wszystkich wydanych decyzji w sprawie podatku od nieruchomości dla budynku lub samodzielnych lokali w budynku przy [...] w [...], w okresie od 1 stycznia 2013...

II SAB/Łd 170/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-29

rozstrzygnięć administracyjnych;, - jaka stawka podatku od nieruchomości jest uiszczana od niniejszego budynku w ciągu ostatnich 10 lat;, - czy budynek wykorzystywany...
, wskazując organ orzekający, datę i znak decyzji oraz jej przedmiot. Ponadto poinformował, że dane dotyczące podatku od nieruchomości zawarte w dokumentach składanych...

IV SA/Gl 691/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-31

górniczych, a jeżeli nie , to czy w B. obiekty te podlegały lub podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości;, 3) ile z postępowań, o których mowa w pytaniu...
nr 2 zakończyło się wydaniem decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości;, 4) ile wynosiła kwota wymagalnych wierzytelności...

II SAB/Lu 57/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-26

decyzje podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości za 2017 r. dla poniższych podmiotów:, - [...], 2. jeśli zaś decyzja nie została wydana to o przedstawienie uzasadnienia...
, dlaczego nie wydano decyzji podatkowej/podatkowych;, 3. podanie wpływów z podatku od nieruchomości naliczonych i wpłaconych w 2017 r. od wyżej wymienionych obiektów...
1   Następne >   +2   +5   +10   16