Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

Skarbowej z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu zbycia nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w [...] przy ul. [...] przed upływem...

I SA/Sz 419/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-28

użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej zabudowanej - grunt o pow. [...] m kw., położonego w [...], gm. [...];, 2/ 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości...
niezabudowanej o pow. [...] m kw., ul. [...], ul. [...];, 3/ 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej o pow. [...] m kw. , ul. [...];, 4/ 1/16 udziału w prawie...

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
[...] nr [...] ustalił H.B. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 rok w kwocie [...] od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...